VERHOOG UW WINST ZONDER VASTE KOSTEN

Het Waterlaboratorium N.V.

Het Waterlaboratorium is gespecialiseerd op het gebied van wateronderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van een drietal (drink)waterbedrijven en een groeiend aantal externe bedrijven en instanties. Met een team van ervaren en deskundige adviseurs en laboratoriumspecialisten onderscheidt het Waterlaboratorium zich door het leveren van een totaalpakket aan hoogwaardige diensten en oplossingen voor complexe watervraagstukken. In 2016 werd Labinko gevraagd voor het uitvoeren van een uitgebreid inkoop optimalisatie project bij Het Waterlaboratorium.

Rian Brokx, directeur van Het Waterlaboratorium over de samenwerking met Labinko:

"Onze organisatie opereert in het publieke domein; zowel onze aandeelhouders als de maatschappij mogen daarom van ons verwachten dat ons laboratorium zo kosteneffectief mogelijk opereert. Om onze inkoop te optimaliseren hebben wij Labinko, de specialist op dit gebied in Nederland, ingeschakeld."

"De resultaten van het door Labinko uitgevoerde inkooptraject hebben in zowel financieel als kwalitatief opzicht ruimschoots aan onze verwachtingen voldaan. Naast de directe kostenbesparing die gerealiseerd is, zien we dat door het project ook het kosten bewustzijn van onze mensen is toegenomen. Het is erg motiverend om te zien dat er nu door collega's zelfstandig en met veel enthousiasme initiatieven worden gestart om de zaken (kosten)effectiever uit te voeren."

"Mede door haar specifieke vakkennis en nadruk op het behoud van kwaliteit slaagde Labinko er snel in om draagvlak voor een goede samenwerking op de werkvloer te creëren. Alle betrokkenen in het laboratorium waren enthousiast over de communicatie gedurende het gehele traject. Het project verliep geheel volgens plan en de vooraf door Labinko aan mijn management gepresenteerde werkwijze."

"De resultaten geven ons mede de benodigde ruimte om te blijven investeren in onze specifieke kennis en advisering op het gebied van belangrijke watervraagstukken om zodoende een duidelijke meerwaarde aan onze opdrachtgevers te leveren. Zo zijn we recentelijk begonnen met het opzetten en uitvoeren van zogenaamde migratietesten in opdracht van KIWA. Een prachtige innovatie en uitbreiding van ons gamma waarvan er hopelijk nog vele mogen volgen."

Meer informatie over de activiteiten van Het Waterlaboratorium is te vinden op www.hetwaterlaboratorium.nl 

 

KIWA N.V.

KIWA is een toonaangevend en gerenommeerd TIC bedrijf (Testing, Inspectie, Certificering). De van oudsher Nederlandse organisatie is door diverse grote acquisities de afgelopen jaren zowel nationaal als internationaal enorm gegroeid. Om deze groei te kunnen faciliteren en in goede banen te leiden is een professionele bedrijfsvoering op alle niveaus van essentieel belang. Voor het verder professionaliseren van de inkoopprocessen heeft KIWA een beroep gedaan op de specifieke expertise van Labinko.

Binnen Nederland is de afdeling “Facility Services” verantwoordelijk voor de inkoop van alle facilitaire diensten en producten die bij de diverse werkmaatschappijen van KIWA gebruikt worden. Om deze spilfunctie  in de toekomst uit te kunnen breiden was er behoefte om de werkwijzen en procedures op het gebied van de tactische categorie inkoop verder te structureren.

Marion Immerzeel, manager van de afdeling Facility Services hierover:

"De inkoop- en bijbehorende tendertrajecten werden voorheen degelijk en zorgvuldig uitgevoerd, maar we hadden behoefte aan meer structuur in de gevolgde werkwijze en procedures. We hebben een aantal gespecialiseerde inkoop consultancy bureaus de mogelijkheid geboden om een voorstel uit te brengen om deze professionalisering vorm te geven. Labinko kwam daarbij duidelijk als beste naar voren. Hun aanpak sloot veruit het beste aan bij hetgeen wij voor ogen hadden. Labinko had al eerder een succesvol inkoopproject voor de gezamenlijke KIWA laboratoria uitgevoerd waarbij zij al aangetoond hadden goed bij onze bedrijfscultuur te passen. Zij zijn er in geslaagd om hun theoretische kennis op het gebied van tactische inkoop te vertalen naar een set aan procedures, richtlijnen en inkoopdocumenten die wij nu eenvoudig standaard in de dagelijkse praktijk kunnen toepassen. Deze ‘toolbox’ garandeert dat wij onze toekomstige inkooptrajecten stapsgewijs en transparant kunnen uitvoeren. Daarnaast bespaart dit ons veel tijd omdat we niet telkens voor ieder nieuw inkoopproject ‘het wiel opnieuw hoeven uit te vinden’."

"Deze tijd kunnen we nu inzetten om de werkmaatschappijen nog verder deelgenoot te maken van de inkoopvoordelen die onze afdeling voor hen genereert. De door Labinko vormgegeven professionalisering biedt tevens een goede basis om onze inkoopdiensten verder binnen de (internationale) KIWA organisatie uit te breiden.”

Meer informatie over KIWA en haar activiteiten is te vinden op www.kiwa.nl

 

SHIELD Groep - Bioconsult

In mei 2013 werd het milieulaboratorium van Intersafe overgenomen door de Shield Groep. De samenvoeging van beide laboratorium vergde aanzienlijke inspanningen om IT- (LIMS) en kwaliteitssystemen (ISO 17025 accreditaties), werkprocessen en bedrijfsculturen te doen samensmelten. Ook de inkoop van de vele disposables en consumables die voorheen door beide laboratoria afzonderlijk werd verricht diende gestroomlijnd te worden. De Shield groep maakte hierbij gebruik van de diensten van Labinko. 

Corina van Eijk-van der Toorn, General Manager van Bioconsult, architect en eindverantwoordelijke van het nieuwe laboratorium in Rotterdam: ‘Beide laboratoria hadden hun prijsafspraken en contracten met hun leveranciers, er was in het verleden wel eens gezamenlijk ingekocht op een aantal artikelen, maar dit was hét moment om het in één keer goed te doen. We hebben daarom gebruik gemaakt van de professionele expertise en capaciteit van Labinko om het inkoop- en tendertraject projectmatig en in korte tijd zorgvuldig uit te laten voeren. Dit heeft ons naast een fors financieel voordeel ook een verbeterde kwaliteit van onze leveranciers opgeleverd. Door Labinko’s ruime ervaring binnen de laboratoriumbranche merk je direct dat ze de taal van mijn mensen in het lab spreken, waardoor de samenwerking en communicatie van begin tot einde prima is verlopen. Labinko hield ons continu op de hoogte van de voortgang tijdens iedere stap van het proces. We hebben nu weer de zekerheid dat de prijs/kwaliteit verhouding van de door ons lab gebruikte middelen state-of-the art is met een zeer concurrerend kostenniveau dat een mooie basis vormt voor verdere groei van onze activiteiten in de toekomst!’

Meer informatie over de activiteiten van Bioconsult vindt u op www.bioconsult.nl

 

BLGG AgroXpertus

BLGG AgroXpertus is qua kennis en innovatie toonaangevend binnen de agrarische sector. Vanuit de hoofdvestiging in Wageningen worden de nationale en buitenlandse activiteiten aangestuurd door een gedreven en ambitieuze directie. Als onderdeel van Eurofins Scientific helpt BLGG duizenden agrarische ondernemers in binnen- en buitenland dagelijks hun producten en rendementen te verbeteren. Ten behoeve van de realisatie van een aantal efficiëncy projecten heeft BLGG gebruik gemaakt van de professionele en unieke expertise van Labinko. Labinko voerde in opdracht van BLGG onder andere een kostenbesparingstraject voor het laboratorium, een tendertraject voor de specifieke werkkleding van de medewerkers, de financiële begeleiding van een interne verbouwing en de optimalisatie van de samenwerking met technische uitzendorganisaties succesvol uit .

Martin Vervoorn, Managing Director van BLGG AgroXpertus en directeur van Eurofins Agro over de samenwerking met Labinko: ‘Onze organisatie is de afgelopen jaren flink gegroeid. Nu we onderdeel van Eurofins zijn verwachten we nog meer (internationale) mogelijkheden in de nabije toekomst. Dat betekent dat onze organisatie continu in beweging is en dat we voortdurend zoeken naar de optimale balans tussen kwalitatief hoge dienstverlening en efficiëntie in al onze werkprocessen. Met name op dit vlak levert Labinko exact wat we zoeken. Door de door Labinko geleverde extra externe capaciteit en specifieke kennis waren we in staat een aantal projecten op tijd en winstgevend uit te laten voeren. Door hun projectmatige werkwijze, transparante communicatie en specifieke marktkennis weten ze maximaal resultaat te koppelen aan het versterken van het gevoel van samenwerking tussen onze technische mensen, onze inkoopafdeling en onze leveranciers. Dit heeft ons naast een fors financieel voordeel, een verbetering van onze werkprocessen en een optimalisatie van de samenwerking met onze leveranciers opgeleverd. Een prima basis voor verdere groei in de toekomst!’ ’

Meer informatie over de activiteiten van BLGG AgroXpertus vindt u op www.blgg.agroxpertus.nl

 

Inspectorate

Inspectorate ARA, onderdeel van Bureau Veritas, is gespecialiseerd in inspectie- en analysediensten voor de petro-chemische industrie. De organisatie kenmerkt zich door een explosieve groei de afgelopen jaren en beschikt inmiddels over 3 state-of-the-art laboratoria en surveyor centra in Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en service vestigingen in Terneuzen en Europoort.

Om naast omzetgroei ook de kosten te optimaliseren is Labinko gevraagd voor het uitvoeren van een uitgebreid inkoopproject voor de gezamenlijke scope van de verschillende vestigingen. Na een gedegen inventarisatie zijn diverse grote segmenten waaronder gassen, afvalinzameling, chemicaliën, laboratorium disposables, monsterverpakkingen en persoonlijke beschermingsmiddelen op een professionele wijze aanbesteed. De specifieke ervaring en kennis van Labinko op deze markten en de fulltime focus op het traject heeft geresulteerd in een grote kostenbesparing voor Inspectorate.

Dave Groen, directeur van Inspectorate ARA over het project en de samenwerking met Labinko:

“Het resultaat heeft onze verwachtingen overtroffen. Zelf hadden we dit nooit in zo’n korte tijd kunnen realiseren. Wij zijn zeer tevreden over de manier waarop Labinko dit project gemanaged heeft en over de goede samenwerking met mijn mensen op alle drie de hoofdvestigingen. Naast de directe kostenbesparing heeft Labinko ons ook voorzien van nuttige adviezen voor het vormgeven van ons toekomstig inkoopbeleid.” 

Meer informatie over Inspectorate vindt u op www.inspectorate.nl

 

 

Nutrilab

Nutrilab is gespecialiseerd in de controle van de voedselveiligheid voor mens en dier. Het laboratorium in Giessen voert dagelijks vele geavanceerde analyses uit op Feed en Food monsters. De afgelopen jaren heeft de directie en het management hard gewerkt om de organisatie klaar te stomen om de kansen en uitdagingen die er op de internationale voedingsanalysemarkten liggen te kunnen benutten. Er is volop geïnvesteerd in het stroomlijnen van de analyseprocessen en het uitbreiden van het analyse park. Een gedegen inkoopbeleid om de kosten te beheersen was ook één van de speerpunten om te komen tot een goede basis voor de komende jaren. Nutrilab heeft voor dit project een beroep gedaan op de expertise en ervaring van Labinko.

Pieter Vos, directeur van Nutrilab over het inkoopproject: “Ons laboratorium heeft een breed scala aan analysetechnieken waardoor we als ‘one-stop shop’ voor onze klanten kunnen fungeren. Dat betekent dat we een zeer divers en gecompliceerd palet aan consumables, disposables en chemicaliën gebruiken. Om onze inkoop te optimaliseren hebben wij gekozen voor de samenwerking met Labinko. Zij hebben ons enorm veel werk bespaard en hebben de specifieke scope weten te matchen aan de diverse gespecialiseerde leveranciers met voor elk segment de beste kwaliteit-prijs verhouding."

"Hierdoor hebben we ons nettoresultaat in korte tijd verder kunnen verbeteren, terwijl de eigen investering in tijd van mijn eigen mensen minimaal is geweest. Wij hebben ons daardoor kunnen focussen op het analyseproces en alle innovaties waar onze klanten van kunnen profiteren. Zo hebben we onze positie op de wereldmarkt van allergenen analyses verder kunnen vergroten. Nutrilab is marktleider in allergeen analyses en werkt samen met internationale partners.

 

Meer informatie over de activiteiten van Nutrilab vindt u op www.nutrilab.nl